piątek, 21 lutego 2014

Chris Beckett Ciemny Eden MAG Warszawa 2014


Z czterech ostatnio  wydanych ksiązek z uczty wyobraźni Ciemny Eden był właśnie tą na którą czekałem najbardziej. Właściwie nie potrafię podać powodu dlaczego.  Z powodu różnych rzeczy przeczytałem ją dopiero teraz, kiedy już pojaiwło się wiele znaczie lepszych recenzji lepszych autorów. Postaram się tylko wymienić najważniejsze dla mnie rzeczy w książce.

Fabułe poznajemy z wielu punktów widzenia. Najczęstrze z nich są punkty widzenia Johna Czerwoniucha, którego działania znieniaja całe życie na planecie oraz jego towarzyszki Tiny Kolczak. Pojawiają się też inne postaci.

Sam pomysł przedstawienia zmian kultury wśród rozbitków i ich adaptacji do nowego świata nie jest niczym nowym. Autor na swojej stronie wymienia swoje inspiracje czyli m.in. Aldissa i Goldinga. Swiat w którym się znaleźli jest planetą orbitujacą według Ciemnego Wiru w miejscu gdzie powinna być gwiazda, a ciepło i światło dostasrczane jest przez drzewa. Zwierzęta, chociaż zostały nazwane na podbieństwo ziemskich, są takze inne, czego przykładem mogą być ich oczy. 

Rodzina, z której wywodzą się wszyscy bohaterowie pochodzi pochdzi od Tommyego i Angeli przybyłych z Ziemi na Eden. Jednocześnie sama znajduje się w momencie, w którym jej liczebność powoduje, że przestają być rodziną, chociaż są rodziną w sensie dosłownym. Wynika to z tego, że normy społeczne rzadko są przestrzegane. Mieszkańczy jednocześnie wiedzą że zabroniony jest seks między rodzeństwem jednak nie przejmują się tym ponieważ sami pochodzą z takiego związku. Zmienia się cała struktrura społeczna Rodziny: W dolinie zaczyna brakować jedzenia i zasobów. Sam spór dotyczący tego czy coś robić. powoduje zmiany w kulturze, organizacji spełecznej, technice i religii Rodziny.

Ważnym elementem powieśći jest też pamięć. Wszyscy członkowie Rodziny pamiętają, że przybyli z Ziemi i ich zachowania oparte są na fakcie, że w każdej chwili może przybyć Lon Downik z Ziemi, który zabierze ich z powrotem, przez co nie odchodza od miejca w którym przybyli Tommy, Angela i Trzech Towarzyszy, którzy wyruszyli  Pamięć o Ziemi przejawia się też w nazwach nadanych miejscom i zwierzętom takich jak  Wzgórza Peckham. Jednocześnie sama pamięć grupowa definowana jest przez Najstarszych, którzy sa ostatnimi pamietającymi Tommyego i Angelę. Jednocześnie zmienia się też pamięć o słowach, przez co nieużywane znikają i pojawiają się też nowe struktury gramatyczne takie jak podwójny przymiotnik używany przy stopniowaniu, albo ślizganie się jako określenie seksu. Sama pamięć o Ziemi  też się zmienia co widać w tym jak Edeńczycy postrzegają Jezusa i Hitlera. Pamięć o przeszłości odtwarzana jest w przedstawieniach. O tym jak będzie zapamiętany myśli też John Czerwoniuch. Sam też w pewnym momencie zaczyna ją kształtować.

Oczywieście nie są to wszystkie wątki. Można by też dlugo pisać o oczyiwstych nawiązaniach biblijnych oraz pojawiajacych się wśród Rodziny przeciwieństwach, lae inni zrobili to lepiej.

Ciemny Eden jest bardzo dobrą powieścią. Ostatnio niektorzy zastaniawiali się cz na pewno pasuje od Uczty Wyobraźni. Nawet jeżeli nad tym można dyskutować, to trzeba ją poznać.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz